Logo Čegan
Obrázek hlavičky stránky

Vakuový pokov

Na profesionální úrovni se zabýváme vakuovým pokovením plastových dílů s vysokou tvarovou složitostí. Vakuové pokovení plastů je proces nanášení tenké vrstvy kovu na povrch plastového výlisku, který probíhá ve vakuu a následně transparentní vrstvy polymeru pro ochranu kovové vrstvy před atmosférickými vlivy.

Výsledkem jsou plastové výlisky s vysokou reflexivitou, na nichž je nanesena tenká vrstva hliníku. Ty jsou používány především pro světlomety v automobilovém průmyslu, kde již prakticky vytlačily kovové, chromované díly. Disponujeme 2 kovícími jednotkami Buhler pro napařování hliníku.

Nutným předpokladem pro dodržení podmínek kvality dle normy IATF je vysoká jakost polotovaru — plastového výlisku, a dále stabilita procesu nanášení kovové vrstvy. Díky schopnosti zajištění stabilního procesu můžeme být spolehlivými dodavateli pro zákazníky jako BMW, Ford nebo Škoda Auto.

Stejně jako nástroje pro lisování, zajišťujeme také výrobu unašecích planet a krycích pouzder pro vakuový pokov včetně jejich údržby.