Logo Čegan
Obrázek hlavičky stránky

Projekty EU

Rok 2023-2024
reg. č. CZ.01.04.01/0.1/22_006/00001389
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby, nahrazením starého, energeticky náročného vstřikolisu za nový vstřikovací lis 220t.

Invenstice: 4,9 mil. Kč

Rok 2022-2023
reg. č. CZ.01.04.01/0.1/22_006/0000117
Společnost ČEGAN s.r.o. realizací projektu snížila energetickou náročnost pořízením nové formy.

Invenstice: 2,9 mil. Kč

Rok 2023
reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023930
Společnost ČEGAN s.r.o. realizací projektu rozšířila výzkumné pracoviště o prototypovou formu k výzkumným účelům. V rámci projektu s názvem „Rozšíření vývojového centra VIK ČEGAN s.r.o.“

Invenstice: 4,3 mil. Kč

Projekt spolufinancovaný Evropským fondem pro mezinárodní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Rok 2022–2023
r.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0000489
Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 308,8 kWp. Realizací projektu společnosti ČEGAN ENERGIE, s.r.o., dojde ke zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Investice: 7,2 mil. Kč

Rok 2021–2022
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026421
Cílem projektu bylo nahrazení staré, z výrobního hlediska, energeticky náročné formy za novou.
Forma BERA velká – 1169

Investice: 4,2 mil. Kč

Rok 2021–2022
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025313
Cílem projektu bylo nahrazení starého, energeticky náročné technologie na pokovení plastů za novou.
Stroj na pokovení plastů ve vakuu BUHLER s.n. 700248265

Investice: 8,5 mil. Kč

Rok 2021–2022
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024972
Cílem projektu bylo nahrazení starého, energeticky náročného vstřikolisu za dva nové elektrické vstřikolisy.

Investice: 9,5 mil. Kč

Rok 2020–2021
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023936
Cílem projektu bylo nahrazení dvou starých, energeticky náročných vstřikolisů za nové automatizované pracoviště, jehož součástí jsou:
Vstřikovací lis ARBURG 820S 4000-3200
4 ks temperačních jednotek
2 ks rychloupínací sada
1 ks 6-ti osý robot KUKA KR12
Dopravník
Ionizační zařízení s lištou
Bezpečnostní oplocení se spínači

Investice: 8,9 mil. Kč

Rok 2020–2021
r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021217
Clem projektu jsou návrhové diagramy tloušťky konstrukčních vrstev pro nové stabilizační rohože.

Investice: 299 tis. Kč

Rok 2019–2020
r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019027
Cílem projektu je výzkum tepelné vodivosti grafenu, připraveného plazmovou redukcí GO vrstev

Investice: 298 tis. Kč

Rok 2019–2020
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011083
V rámci projektu byly pořízeny nové, energeticky úspornější technologie.
Sušící komplet MORETTO
Temperační jednotky REGLOPLAS
Regulátor horkých vtoků THM 6-6
Vstřikovací lis ARBURG Allrounder 920 S 4500-2100 GOLDEN EDITION
6-ti osý robot KUKA KR16 R2010-2
Aplikátor etiket ALS104 RH
Dopravník pro palety
Bezpečnostní oplocení

Investice: 9,6 mil. Kč

Rok 2019–2020
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016079
V rámci projektu byly pořízeny nové, energeticky úspornější technologie.
Sušící komplet MORETTO
Temperační jednotky Wittmann 3 ks
Robot Wittmann
Vstřikovací lis ENGEL Victory 1060/22

Investice: 4,9 mil. Kč

Rok 2019–2020
r.č. CZ.01.03.10/0.0/0.0/18_183/0015789
V rámci tohoto projektu byla pořízena technologie na vytápění skladu.

Investice: 1,9 mil. Kč

Snížení technologické spotřeby elektrické energie při svařování plastů
Rok 2019–2020
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017433
V rámci tohoto projektu byla pořízena nová, energeticky úsporná technologie – UV svařovací stůl.

Investice: 2,6 mil. Kč

Rok 2016–2020
r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007363
V rámci tohoto projektu je řešena mezinárodní ochrana nových technických řešení.

Rok 2016–2018
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002137
V rámci tohoto projektu je řešena dodávka a montáž chladicí technologie včetně rozvodů v celém výrobním areálu firmy ČEGAN s.r.o. Odpadní teplo z výroby bude využito na ohřev teplé vody a na topení.

Investice: 3,9 mil. Kč

Rok 2017
r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010107
V rámci projektu byla pořízena technologie na pokovení plastů ve vakuu od firmy ARZUFFI.

Investice: 7,9 mil. Kč

Investice: 3,8 mil. Kč

Rok 2017
r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009951
V rámci tohoto projektu byla pořízena nová, méně energeticky náročná technologie:
Sušící komplet MORETTO
Temperační jednotky REGLOPLAS
Regulátor horkých vtoků THM 6-6
Vstřikovací lis ARBURG Allrounder 820S 4000-1300
Robot Wittmann

Investice: 5,9 mil. Kč