Logo Čegan
Obrázek hlavičky stránky

Kdo jsme

30 let
na trhu
150
zaměstnanců
7 000 m2 +
areál
závodu
24/7
provozní
doba
2 500 europalet
kapacita
skladu

Za posledních více než 30 let jsme se stali moderní, dynamickou průmyslovou firmou zaměřující se na oblast výroby dílů z plastických hmot s přidanou hodnotou a oblast kovovýroby. Daří se nám prosperovat na českém i zahraničním trhu a nadále rozvíjíme původní vizi zakladatele Slavoje Čegana o budování české rodinné firmy se sídlem ve Šlapanicích u Brna.

Principy našeho fungování jsou založeny na poctivém budování a kultivaci dlouhodobých obchodně-dodavatelských vztahů a obchodních partnerství stejně tak jako péče o vlastní zaměstnance.
Jsme přesvědčeni, že významnou podmínkou dalšího rozvoje či vlastní existence je inovativnost a tvůrčí schopnost flexibilně reagovat na měnící se tržní prostředí a požadavky zákazníka, nacházet nová řešení a uvádět vlastní poznatky do praxe. Výsledkem naší práce je množství výrobků, které se podařilo nejen vyvinout, otestovat a patentovat, ale také uvést na trh a úspěšně dodávat. Vizitkou vlastní inovativnosti je vždy vysoká technická úroveň celého týmu.

Sociální odpovědnost a rovné šance jsou jednou z našich hlavních domén. Kolegové se zdravotním postižením jsou platnými členy týmu na všech úrovních organizace. Jsme členem AZZP ČR (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených) od roku 2002 a v rámci našich kapacit nabízíme našim obchodním partnerům dodávky výrobků a služeb též v režimu náhradního plnění.

Součástí naší strategie je také důraz na efektivní čerpání obnovitelných zdrojů a užívání recyklovaných materiálů. Současná fotovoltaická elektrárna (0,6 MWp) pokryje cca 20% celoroční spotřeby elektrické energie závodu. Využíváme vytápění odpadním teplem z výroby a pro část portfolia výrobků používáme recyklované materiály.

Timeline image
1991
Firmu Čegan založil v roce 1991 Slavoj Čegan jako právní subjekt pro prodej stavebního materiálu a následně výrobu plastového stavebního kování pod obchodní značkou Holar.
Timeline image
2000
Firmu se dařilo rozvíjet a stávající pronajaté výrobní prostory nestačily. V roce 2000 byla postavena moderní průmyslová výrobní a skladovací hala s veškerým zázemím (1 500m2) pro účely výroby průmyslových plastových dílů a zámečnických výrobků.
Timeline image
2001
V souvislosti s nároky zákazníků a zefektivňováním výrobního procesu a procesu řízení systému jakosti byla v roce 2001 zavedena mezinárodní certifikace ISO 9001.
Timeline image
2005
V dalších letech se firma začala orientovat na automobilový průmysl, kdy v roce 2004 získala certifikaci ISO/TS 16946, aby v roce 2005 moha zahájit první dodávky dílů pro automotive.
Timeline image
2008
Firma Čegan byla v roce 2008 oceněna za celospolečenský přínos v oblasti integrace zdravotně postižených osob, které, v rámci své společenské odpovědnosti, zaměstnává od počátku svého vzniku
Timeline image
2009
V roce 2009 došlo k uzavření strategického partnerství s holandskou společnostní BERA®. Produkty BERA se staly významnou součástí výrobního portfolia společnosti Čegan a jsou vyváženy do celého světa
Timeline image
2010
Součástí strategie společnosti Čegan je také využívání obnovitelných přírodních zdrojů. Proto byla v roce 2009 a 2010 zprovozněna fotovoltaická elektrárna na ploše 1ha o výkonu 0,264 MWp.
Timeline image
2014
Po složitém vývoji a testování bylo v roce 2014 uvedeno na trh křišťálové kování Holar crystal glass. Dveřní kování z českého křišťálového skla.
Timeline image
2015
Díky trvalému narůstání objemu produkce programu BERA bylo nutné rozšířit výrobní prostory o další výrobní halu o rozloze 1000 m2 a současně byl pořízen vstřikovací lis Engel s uzavírací silou 600t. Slavnostní otevření nové výrobní haly v roce 2015 proběhlo za účasti obchodních partnerů a tehdejšího předsedy vlády Bohuslava Sobotky.
Timeline image
2016
Navazující technologií na vstřikování je pokovení plastových dílů hliníkem ve vakuu. Tyto díly se uplatňují zejména v automobilovém průmyslu, při výrobě světlometů. Technologie pokovu byla ve společnosti Čegan zavedena v roce 2016, první vakuovou kovící komorou ARZUFFI.
Timeline image
2017
V souvislosti s procesem zvyšování efektivity výrobních procesů byla v roce 2017 zahájena automatizace a robotizace jednotlivých pracovišť.
Timeline image
2018
V roce 2018 byla pořízena modernější technologie pokovení hliníkem AEZUFFI a úspěšně zavedena certifikace IATF 16949.
Timeline image
2019
Jedním z aspektů dodávek do automotive je nárok na skladovací prostory pro uložení hotových dílů, polotovarů nebo speciálních obalů. Skladovací kapacita byla rozšířeno o dalších 1000 paletových míst výstavnou nového skladu II. V roce 2019 byl také pořízen nový vstřikolis Engel 220t.
Timeline image
2020
V roce 2020 byl zařazen další vstřikolis, tentokrát Arburg 460t již vybavený 6ti osým robotem KUKA. Pro zefektivnění řízení materiálových toků by zaveden systém QR kódů.
Timeline image
2021
Vedle výrobních prostor bylo nutné rozšiřovat také nástrojárnu a přidružená pracoviště. V roce 2021 byla vystavěna hala III. Dále byl pořízen vstřikolis Arburg 400t a 2x Zhafir 360t vybavené 6ti osými roboty KUKA.
Timeline image
2022
V roce 2022 byla zprovozněna další střešní fotovoltaická elektrárna s výkonem 0,3 MWp a pořízena druhá jednotka pokovu značky BÜHLER.
Timeline image
2023
V roce 2023 jsme investovali do doplňkových výrobních zařízení a technologie výkonného chlazení v hodnotě přes 2,5 mil Kč. Přejeme naší firmě i všem obchodním partnerům hodně úspěchů v dalších letech.

Praktická aplikace sociálního podnikání ve společnosti ČEGAN s.r.o.

Společnost se ztotožňuje s definicí sociálního podniku a dodržuje následující principy sociálního podnikání:

Naším společensky prospěšným cílem je zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich integrace na trh práce.  Jedním z hlavních cílů podniku je vytvářet dlouhodobě udržitelná místa pro osoby se zdravotním postižením. Nejde jen o pouhé zaměstnání těchto osob, ale o vytvoření pracovního místa svými podmínkami vhodnými pro jejich práci. Zaměstnáváme především osoby zdravotně postižené (OZP) a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ).

Společnost dlouhodobě (od roku 2001) zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. V roce 2023 u nás pracovalo 82 zaměstnanců, z toho 42 se zdravotním postižením. Přepočtené procento OZP pracovníků je 61,12%.

Společnost přizpůsobuje své aktivity a procesy potřebám zdravotně postižených, jejich rozvoji a individuálním potřebám. Společnost používá k integraci a rozvoji zaměstnanců individuální plány rozvoje zaměstnanců. Je jim poskytována podpora a péče v oblasti psychologické a psychiatrické. Potřebám zaměstnancům je přizpůsobováno pracoviště a pracovní doba. V případě potřeby je jim k dispozici asistent. Pro každého potenciálního zaměstnance se snažíme najít vhodné pracovní místo nebo pro něj vytvořit novou pracovní pozici dle našich potřeb a jeho možností.

Zdravotně postižení jsou zaměstnáni napříč strukturou podniku až na nejvyšší manažerské pozice. V top manažerských pozicích jsou aktuálně tři pracovníci z cílové skupiny

Personální strategie podniku vychází jak z potřeb trhu, tak z potřeb zdravotně postižených. Při náboru přednostně vyhledáváme zdravotně postižené.

Podnik reinvestuje více jak 51% zisku do dalšího rozvoje. V roce 2022 jsme investovali zisk z roku 2021 ve výši 2 171 tis. Kč do nákupu technologií.

 Podnik má svou vlastní organizační strukturu, je řízen nezávisle na vlastnících.

Podnik se podílí spoluprací na rozvoji místní komunity. Společnost dlouhodobě podporuje místní hasičský sbor, Sokolskou organizaci, spolupracujme  s obcí. Léta investujeme do veřejných prostranství v okolí areálu, která využívají místní občané.

 Podnik je pravidelně hodnocen zákazníky z celého světa. Součástí je i hodnocení environmentální zodpovědnosti napříč provozy a činnostmi. Podnik vyrábí 30% elektrické energie z obnovitelných zdrojů Konkrétně se v roce 2023 jednalo o 588 MWh elektřiny, která pokryla 19,7% potřeby. Cílem je dostat se na výrobu 1GWh a 30% pokrytí vlastní spotřeby.