Logo Čegan
Obrázek hlavičky stránky

Náhradní plnění a ostatní oblasti činnosti

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %. Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že vaše organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od společnosti ČEGAN, která je chráněnou dílnou a členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, a tím nejen ušetřit nemalé finanční prostředky, ale také přispět k uplatnění zdravotně hendikepovaných spoluobčanů.

Nadační fond Holar

Nadační fond Holar byl zřízen pro účely vydávání významných psychologických titulů, které jsou z pohledu zakladatele společnosti ČEGAN s.r.o., Slavoje Čegana důležitým odkazem budoucím generacím.

“Snad každý se snaží dělat něco pro druhé a vytvořit něco, co by zůstalo budoucím generacím.
Dílo C.G. Junga náleží ke světovému odkazu, je základem moderní psychologie. Našim přičiněním bylo přeloženo do českého jazyka a je k dispozici zájemcům o jeho nastudování.
Životní dílo předního českého psychologa Tomáše Nováka, padesát let jeho praxe, je třeba v co největším rozsahu zachovat budoucím generacím. Rádi jsme k tomu přispěli.”