Logo Čegan
Obrázek hlavičky stránky

Produkty Bera

Skupina produktů BERA je pokrokový, plně recyklovatelný systém pro exteriérové stavební, zahradnické nebo krajinářské aplikace. Systém produktů BERA byl vyvinutý Nizozemskou firmou BERA BV a vyráběný společností ČEGAN s.r.o. Produkty BERA jsou významným prvkem pro rezidenční i městské projekty. 

Vyráběné portfolio produktů BERA tvoří:

  • BERA Gravel Fix - štěrkový stabilizační systém pro aplikaci různého kameniva
  • BERA Water Fix - modulární systém pro zadržování vody a její postupné vsakovaní v místě dopadu
  • BERA Grass Fix - zatravňovací dílce pro zpevnění travnatých ploch
  • BERA Terasový systém - univerzální celoplošná spodní konstrukce pro vyvýšené terasy, určená pro vlastní pokládku dlažby, kamene, aj.
Produkty BERA jsou dodávány nejen do Evropy, ale také do Afriky, Japonska nebo na Nový Zéland.
Certifikát Cradle to cradle

SYSTÉM STABILIZACE ŠTĚRKU BERA GRAVEL FIX

Více realizací BERA Gravel Fix k prohlédnutí zde.

SYSTÉM OBRUBNÍKŮ BERA EDGE

Více realizací obrubníků BERA Edge k prohlédnutí zde.

SYSTÉM STABILIZACE TRÁVY BERA GRASS FIX

Více realizací BERA Grass Fix k prohlédnutí zde.