Preloader Close

Projekty

Projekty

Projekty spolufinancované Evropským fondem pro mezinárodní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Přehled projektů

Rozšíření vývojového centra VIK ČEGAN s.r.o.

Rok 2020–2023

r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023930

Cílem projektu je pořízení protypové formy k výzkumným účelům.

Možnost spolupráce a využití výše uvedené prototypové formy pouze k výzkumným účelům v pracovních dnech na adrese místa realizace Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice. Termín si prosím domluvte předem na e-mailu slavoj.cegan@cegan.cz, nebo telefonicky na čísle 602 264 141.

Investice:  4,374 mil. Kč

FVE ČEGAN ENERGIE, s.r.o.

Rok 2022–2023

r.č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0000489

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 308,8 kWp. Realizací projektu společnosti ČEGAN ENERGIE, s.r.o., dojde ke zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Investice:  7,2 mil. Kč

Zvyšování energetické úspory ve výrobním procesu – energeticky úsporná forma

Rok 2021–2022

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026421

Cílem projektu bylo nahrazení staré, z výrobního hlediska, energeticky náročné formy za novou.

Forma BERA velká – 1169

Investice:  4,2 mil. Kč

Snižování energetické náročnosti výrobního procesu pokovení ve vakuu ve společnosti ČEGAN s.r.o.

Rok 2021–2022

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025313

Cílem projektu bylo nahrazení starého, energeticky náročné technologie na pokovení plastů za novou.

Stroj na pokovení plastů ve vakuu BUHLER s.n. 700248265

Investice:  8,5 mil. Kč

Snižení spotřeby energií výrobní technologie vstřikování plastu, 2ks o uzavírací síle 360 tun

Rok 2021–2022

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024972

Cílem projektu bylo nahrazení starého, energeticky náročného vstřikolisu za dva nové elektrické vstřikolisy.

Investice:  9,5 mil. Kč

Snižování spotřeby energie výrobní technologii vstřikování plastů 400t

Rok 2020–2021

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023936

Cílem projektu bylo nahrazení dvou starých, energeticky náročných vstřikolisů za nové automatizované pracoviště, jehož součástí jsou:

Vstřikovací lis ARBURG 820S 4000-3200

4 ks temperačních jednotek

2 ks rychloupínací sada

1 ks 6-ti osý robot KUKA KR12

Dopravník

Ionizační zařízení s lištou

Bezpečnostní oplocení se spínači

Investice:  8,9 mil. Kč

Diagramy pro návrh tloušťky podkladní konstrukční vrstvy stabilizačních systémů štěrkových a travních povrchů – Inovační voucher

Rok 2020–2021

r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021217

Clem projektu jsou návrhové diagramy tloušťky konstrukčních vrstev pro nové stabilizační rohože.

Investice: 299 tis. Kč

Příprava plazmatem redukovaného grafén oxidu na polymerní struktury – Inovační voucher

Rok 2019–2020

r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019027

Cílem projektu je výzkum tepelné vodivosti grafenu, připraveného plazmovou redukcí GO vrstev

Investice: 298 tis. Kč.

Zvýšení energetické úspory ve výrobě 460t

Rok 2019–2020

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011083

V rámci projektu byly pořízeny nové, energeticky úspornější technologie.

Sušící komplet MORETTO

Temperační jednotky REGLOPLAS

Regulátor horkých vtoků THM 6-6

Vstřikovací lis ARBURG Allrounder 920 S 4500-2100 GOLDEN EDITION

6-ti osý robot KUKA KR16 R2010-2

Aplikátor etiket ALS104 RH

Dopravník pro palety

Bezpečnostní oplocení

Investice: 9,6 mil. Kč

Snížení spotřeby energií výrobní technologie vstřikování plastu o uzavírací síle 220 tun

Rok 2019–2020

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016079

V rámci projektu byly pořízeny nové, energeticky úspornější technologie.

Sušící komplet MORETTO

Temperační jednotky Wittmann 3 ks

Robot Wittmann

Vstřikovací lis ENGEL Victory 1060/22

Investice: 4,9 mil. Kč

Využití odpadní energie z výrobních procesů k vytápění manipulačního skladu společnosti ČEGAN s.r.o.

Rok 2019–2020

r.č. CZ.01.03.10/0.0/0.0/18_183/0015789

V rámci tohoto projektu byla pořízena technologie na vytápění skladu.

Investice: 1,9 mil. Kč

Snížení technologické spotřeby elektrické energie při svařování plastů

Rok 2019–2020

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017433

V rámci tohoto projektu byla pořízena nová, energeticky úsporná technologie – UV svařovací stůl.

Investice: 2,6, mil. Kč

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ČEGAN s.r.o.

Rok 2016–2020

r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007363

V rámci tohoto projektu je řešena mezinárodní ochrana nových technických řešení.

Využití odpadního tepla při vstřikování termoplastů

Rok 2016–2018

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002137

V rámci tohoto projektu je řešena dodávka a montáž chladicí technologie včetně rozvodů v celém výrobním areálu firmy ČEGAN s.r.o. Odpadní teplo z výroby bude využito na ohřev teplé vody a na topení.

Investice: 3,9 mil. Kč

Inovace vlastních výrobků pokovením plastů ve vakuu

Rok 2017

r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010107

V rámci projektu byla pořízena technologie na pokovení plastů ve vakuu od firmy ARZUFFI.

Investice: 7,9 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti výroby ve společnosti ČEGAN s.r.o.

Rok 2017

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011034

V rámci tohoto pprojektu byla pořízena techologie:

Sušící komplet MORETTO

Temperační jednotky REGLOPLAS

Regulátor horkých vtoků THM 6-6

Vstřikovací lis ENGEL Victory 330/140 Tech

Robot Wittmann

Investice: 3,8 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti ve výrobním procesu společnosti ČEGAN s.r.o.

Rok 2017

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009951

V rámci tohoto projektu byla pořízena nová, méně energeticky náročná technologie:

Sušící komplet MORETTO

Temperační jednotky REGLOPLAS

Regulátor horkých vtoků THM 6-6

Vstřikovací lis ARBURG Allrounder 820S 4000-1300

Robot Wittmann

Investice: 5,9 mil. Kč