Preloader Close

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %. Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5násobek průměrné mzdy.

 
V případě, že vaše organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od společnosti ČEGAN, která je chráněnou dílnou a členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, a tím nejen ušetřit nemalé finanční prostředky, ale také přispět k uplatnění zdravotně hendikepovaných spoluobčanů.

.0

title-photo-06-plneni