Služby sortingu

  • vizuální kontrolu povrchu dílů
  • měření úhlů a délek dílů
  • kontrola funkčnosti
  • kontrola specifických vlastností

Dokumentační servis

Zákazník obdrží o provedených úkonech přesné záznamy. Formu záznamů přizpůsobíme požadavkům zákazníka.