Projekty

Projekty spolufinancované Evropským fondem pro reginální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  - obrázek Evropský fond pro regionální rozvoj - obrázek

Přehled projektů

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ČEGAN s.r.o. / Rok 2017 – 2018

r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007363

V rámci tohoto projektu je řešena mezinárodní ochrana nových technických řešení.

Využití odpadního tepla při vstřikování termoplastů / Rok 2016 - 2018

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002137

V rámci projektu je řešena dodávka a instalace chladící technologie včetně rozvodů v celém výrobním areálu firmy ČEGAN s.r.o. Odpadní teplo bude využito pro ohřev teplé vody a pro topení.

INVESTICE: 4 mil. Kč

Inovace vlastních výrobků pokovením plastů ve vakuu / Rok 2017

r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010107

V rámci projektu byla pořízena technologie na pokovení plastů ve vakuu od firmy ARZUFFI.

INVESTICE: 8,1 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti výroby ve společnosti ČEGAN s.r.o. / Rok 2017

CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011034

V rámci projektu byly pořízeny nové, energeticky úspornější technologie:
Sušící komplet MORETTO
Temperační jednotky REGLOPLAS P160M
Regulátor horkých vtoků THM 6-6
Vstřikovací lis ENGEL Victory 330/140 Tech
Robot WITTMANN ROBOT SYSTEM W818

INVESTICE: 3,8 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti ve výrobním procesu společnosti ČEGAN s.r.o. / Rok 2017

r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0009951

V rámci projektu byly pořízeny nové, energeticky úspornější technologie:
Sušící komplet MORETTO
Temperační jednotky REGLOPLAS P160M
Regulátor horkých vtoků THM 6-6
Vstřikovací lis ARBURG Allrounder 820S 4000-1300
Robot Wittmann-Battenfeld W833-1017

INVESTICE: 5,9 mil. Kč

ROZVOJ / Rok 2014 - 2015

Pořízení nové technologie pro výrobu plastových drenáží ve společnosti ČEGAN s.r.o.

INVESTICE: 24 mil. Kč

ROZVOJ / Rok 2013 - 2015

Pořízení výrobní technologie pro klikovou výrobu ve společnosti ČEGAN s.r.o.

INVESTICE: 3,2 mil. Kč

EKO-ENERGIE / Rok 2012 - 2014

Využití odpadního tepla při vstřikování termoplastů ve společnosti ČEGAN s.r.o.

INVESTICE: 4,3 mil. Kč

Potenciál / Rok 2012

Rozšíření výzkumné a vývojové kapacity společnosti ČEGAN s.r.o., provozu LISOVNA TERMOPLASTŮ potřebných pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

INVESTICE: 5,9 mil. Kč