Poskytované služby

Bezpečnostní služby ČEGAN s.r.o. - obrázekFyzická ochrana objektů a zařízení

 • recepční služby dle požadavků na jazykovou vybavenost
 • obsluhy dispečinků EZS, EPS, kamerových systémů a podobně
 • ostraha formou pochůzkové služby
 • ostraha nákupních center a obchodních domů
 • ochrana objektů zvláštního významu
 • služby psovodů
 • ostraha objektů volně se pohybujícími psy
 • pochůzková služba se psem
 • PCO komplexní servis 24h
 • detektivní služby

Zajištění kulturních a společenských akcí

 • Zajistíme v potřebném rozsahu jakoukoli akci, ať už se koná na místě veřejnosti přístupném, nebo v soukromých prostorách.
 • Zajišťujeme výstavy, vernisáže, reklamní akce, natáčení pro filmaře, sportovní akce, koncerty, plesy, večírky, VIP akce, a podobně.
 • Poskytujeme technické zabezpečení (mobilní zábrany, osvětlení, identifikační náramky a karty, radiostanice, detektory kovů, bezpečnostní zavazadla na přepravu cenin a finanční hotovosti, párty stany, a podobně).
 • Ústroj našich pracovníků je podle požadavků klienta a povahy konkrétní činnosti.

Přeprava cenin a finanční hotovosti

 • přeprava našimi pracovníky bez účasti klienta
 • přeprava našimi pracovníky za účasti klienta
 • přeprava klientem, nebo jeho zástupci, kdy naši pracovníci poskytují bezpečnostní ozbrojený doprovod
 • Přepravu lze provádět
  • služebními vozidly v barevném provedení s označením bezpečnostní agentury s uniformovanými zaměstnanci bezpečnostní agentury.
  • služebními vozidly v civilním provedení bez označení bezpečnostní agentury se zaměstnanci bezpečnostní agentury v civilním oblečení.
 • Pro přepravu jsou využívána speciální bezpečnostní zavazadla jejichž parametry odpovídají podmínkám pojišťoven a jsou schváleny akreditovanou zkušební laboratoří
 • Přepravu provádí pracovníci vyškoleni a vybaveni pro tuto činnost dle požadavků pojišťoven
 • Přeprava finančních hotovostí a cenných zásilek je prováděna 24 hodin denně po celé ČR.

Detektivní služby

 • prověrka osob – shromažďování informací 
 • pátrací a vyhledávací služby pro firmy, úřady, fyzické osoby
 • monitoring osob
 • doručování zásilek do vlastních rukou s audio a video záznamem
 • detektivní ochrana (např. detektiv v hotelu, obchodu apod.)
 • prověrka věrohodnosti důkazních prostředků (PČR, soudy)
 • diskrétní služby detektivního a bezpečnostního charakteru dle zadání zákazníka
 • odhalování a deaktivace odposlechu apod.

Poradenské služby

 • zpracování bezpečnostních auditů, bezpečnostních analýz, bezpečnostních projektů
 • poradenská činnost, konzultace v oblasti komerční bezpečnosti
 • posuzování současných bezpečnostních opatření a zpracování optimalizací

Bezpečnostní služby ČEGAN s.r.o. - obrázek