Využití

  • Městská sídla
  • Rezidenční zahrady
  • Střešní zahrady
  • Parkoviště a příjezdové komunikace
  • Chodníky a servisní cesty
BERA GRAVEL FIX je určen ke štěrkové a zemní stabilizaci, ke stabilizaci mírných svahů a k aplikaci na střechy s rostlinami (takzvané zelené střechy), kde tvoří plně propustnou plochu s vynikajícími propustnými vlastnostmi.