Instalace

Skladba - obrázekSkladba

Skladba podkladu závisí na místních podmínkách a předpokládaného zatížení. Obecně doporučujeme následující složení:
Pro chodníky: 10 cm rovná vrstva ostrého písku
Pro vozidly pojízdné cesty: 15-20 cm zhutněna vrstva drceného kameniva, plus 4-6 cm vrstva ostrého písku.

Lemování - obrázekLemování

Okraje olemujte pomocí BERA ® systému z hliníku, cortenu nebo pozinkované oceli, případně ze dřeva nebo PVC. Výška (10-15 cm), tloušťka v závislosti od očekávaného zatížení. Pro přesné zaměření doporučujeme použití laseru.

Zhutnění - obrázekZhutnění

Stabilní, dobře zhutněný základ, který je potřebný i při pokládce jiných typů dlažby je nezbytný. Při nezhutněném podkladu může dojít ke snížené funkčnosti Bera Gravel Fix.

Vyrovnání - obrázekVyrovnání

Po zhutnění, pískovou vrstvu zarovnejte. Přebytečný písek a případné ostré cizí předměty odstraňte.

 

Pokládka - obrázekPokládka

Každý plát má na dvou stranách přesah geotextilie. Nové pláty pokládejte na přesahující geotextilie. Maximalizujete tím stabilitu a boj proti plevelům.


Řezání - obrázekŘezání

V případě potřeby řežte pomocí ručního nebo elektrického nářadí tak, aby pláty pevně zapadly k lemu. Poznámka: Prosím postupujte v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce nářadí.

Vyplňování - obrázekVyplňování

Pláty vyplňte jedním nebo dvěma frakcemi 3-16 mm štěrku tak, aby 15-20 mm přesahoval nad okraj buněčné stěny (v případě potřeby viz technická dokumentace).

Dokončení - obrázekDokončení

Štěrk rozhrňte rovnoměrně. Údržba je omezena na pohrabání a odstranění listí, případně dalších nečistot. V případě potřeby dosypte štěrk tak aby byl plát pokryt.