Bera Gravel Fix

Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix - obrázekBera Gravel FIXTM je pokrokový plně recyklovatelný stabilizační systém pro štěrk, písek nebo zeminu vyvinutý Nizozemskou firmou BERA BV a vyráběný společností ČEGAN s.r.o. Je navržen tak, aby maximalizoval pevnost a zároveň redukoval množství použitého kameniva. Při profesionální instalaci zajistí stabilní a zároveň porézní povrch vhodný pro rezidenční i městské projekty.

Přejít na web www.bera-bv.cz

Bera Gravel Fix a ekologie - obrázekŽivotní prostředí a technická dokonalost
Bera Gravel Fix TM je vyráběn v Evropské unii v souladu s přísnými kvalitativními a environmentálními požadavky včetně nařízení REACH (ES 1907/2006). Použitím recyklovaných surovin a dobře rozvinutou infrastrukturou minimalizujeme naši uhlíkovou stopu a naplňujeme tak naši firemní vizi udržitelného environmentální řešení.

Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix Smart

Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix Smart - obrázek 1Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix Smart - obrázek 2Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix Smart - obrázek 3

Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix Pro

Bera Gravel Fix Pro se skládá ze 32 mm vysokých zužujících se buněčných stěn s tloušťkou 1.4 mm v základně a 0.8 mm v horní části s cílem zajistit nejvyšší vertikální pevnost. Ultrazvukové svařování přidává boční pevnost, díky čemuž je možné použití i na šikmých plochách.

Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix Pro - obrázek 1Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix Pro - obrázek 2Systém štěrkové stabilizace Bera Gravel Fix Pro - obrázek 3