Komerční spisovna

Předmětem činnosti spisovny je sběr, archivace, třídění, digitalizace, skartace a odborná péče o spisy a tištěné dokumenty stávajících společností a organizací, nebo organizací končících svoji činnost likvidací či konkursem.

Právní záležitosti

Spisovna splňuje podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví, pracuje pod metodickým dohledem odborných pracovníků Moravského zemského archivu v Brně, současně spolupracujeme se všemi státními okresními archivy v našem regionu.

Technické a bezpečnostní záležitosti

Spisovna splňuje všechny technické, bezpečnostní a protipožární požadavky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví a dalšími platnými normami. Celková rozloha skladovací plochy přesahuje 3 000 m2, kam se vejde více jak 20 000 běžných metrů spisů.

Komerční spisovna ČEGAN s.r.o.